עמוד הבית
צור קשר

שפת גוף בהוראה .

מה מבדיל מורה סתם ממורה מרתק?
אנו המורים העומדים בפני מאות תלמידים מדי יום שואלים את עצמנו לא פעם מה צריך לעשות כדי להצליח לרתק את קהל שומעינו.
איך משתמשים בקול? איזו הבעה "לובשים"? ומה עושים עם הידיים?
על חשיבותה של התקשורת הלא-מילולית ועל היכולת להקרין תדמית משכנעת ואמינה.


סודו של המרצה המרתק:
המורה נדרש למומחיות בשני מישורים: עליו להיות בקי בחומר ובנושא שהוא מדבר עליו (המישור העיוני-אקדמי)
ולדעת כיצד ללמד את החומר ואיך להופיע בפני תלמידיו (ההיבט הייצוגי-אנושי).
הכשרת המורה מתמקדת בעיקר בתחום הראשון, אך לאחר שהוסמך והוא מתחיל ללמד, מתברר לו שדווקא עצם העמידה בפני כיתה היא
האתגר הגדול באמת.
לעתים הוא מרגיש כי הצליח "לתפוס" את תלמידיו ולהגיע אליהם, ולעתים התחושה היא של החמצה.
לעתים הכיתה מרותקת ולעתים הם כעדר סוסים התועים במרחבי הערבה...


כמרצה המופיע לעתים קרובות בפני מאות אנשים חדשים, אני חש הזדהות עם הקהל שלי.
עוד לפני שאני פותח את הפה אני מתבונן בהם ורואה בפניהם את הבעת "יום הדין": החשש מפני מרצה יבש ומשעמם, שדבריו אינם ברורים,
שחסר עוצמה, כיוון וכוח לסחוף את השומעים, שמילותיו כאפונים יבשים הנפלטים זה אחר זה וכולם דומים זה לזה.
אני חש את חוסר הוודאות של הקהל: מה מצפה לו? האם מסע מרתק או "התייבשות" על הכיסא?
לא אחת שאלתי את עצמי מה עדיף מבחינת המאזינים: נושא מלהיב המוגש מפיו של מרצה יבש,
או להיפך, נושא משעמם אך נלמד בידי מרצה מלהיב? מסקנתי החד-משמעית היא: מרצה מלהיב עדיף על נושא מלהיב, שכן המרצה חשוב כאן
יותר מן הנושא שעליו הוא מדבר. האדם הופך להיות המסר עצמו.
מרצה מלהיב יכול להפיח עניין וחיים בנושא המשעמם ביותר, בעוד שמרצה משעמם מסוגל "להרוג" את הנושא המרתק ביותר.
מפגש בין קהל לבין מרצה הוא מעמד דרמטי מעיקרו שבו האחריות למסר,לאווירה ולדינמיקה מוטלת ברובה על שכמו של הדובר.
ראשית, עליו לחוש במדויק את קהלו: גל השיעולים הראשון חייב לגרום לו לבדוק שמא רמת הקשב צנחה ועליו "לשנות מהלך". תזוזות רבות,
התלחשויות פתע, מבטים צפים ובוהים בחלל או שאלה המשסעת את דברי המורה והנזרקת בחדוות פתע - כל אלה חייבים לשמש למורה אותות אזהרה,
כיוון והנחיה במהלך השיעור.


ה"איך" ולא ה"מה"

אם כן, מהו סודו של המרצה או המורה המרתק?
האם זה מי שעשוי לגרום לקהלים שלמים להיוותר פעורי-פה במשך שעות ולא חשוב על מה הוא מדבר?
התשובה טמונה לא ב"מה" (שהוא אומר) אלא ב"איך" - במישור הלא-מילולי,המורכב מאופן השימוש בקול, משפת הגוף ומהתדמית שהוא משדר.
עליו להיות בעל חוש טוב לקצב: לדעת מתי להאיץ ומתי להאט, מתי לעשות הפסקה מתודית ומתי לדבר ברווחים שונים וקצובים.
עליו לשלוט באינטונציה, לגוון את קולו ולשלוט בעוצמתו.
עליו לדעת מתי ואיך להשתמש בידיו כדי להדגיש או לחזק את דבריו ולסחוף את קהלו.
עליו לדעת כיצד לנוע: לא להיראות קפוא מדי, אבל גם לא חסר מנוחה.
עליו להיות בעל יציבה טובה והבעות פנים עירניות.
עליו לדעת מה לשדר ואיך לשדר זאת: האם להתנדנד מצד לצד כשידיו בכיסיו וחיוך על פניו (הברנש הידידותי והנעים),
או לפסוע בצעד מדוד ובפנים קודרות כשידיו על מותניו ועיניו סוקרות את קהלו במבט חודר?
אולי בכלל ישב? מתי ילגום מכוס המים וכמה זמן יאחז בה בידו? איזה תנועות יעשה, כמה ואיך?
כל בחירה שעושה המרצה, במודע או שלא במודע, מעבירה מסר מסוים, וכל מסר
משפיע על הקהל - לחיוב או לשלילה: מחזק את הזיקה של הקהל כלפיו או מחליש אותה.
הדינמיקה המשפיעה ביותר בנסיבות לימודיות אינה הדינמיקה התוכנית-עניינית של עצם נשיאת הדברים,
אלא הדינמיקה הרגשית המושתתת על יחסי משיכה ודחייה.
מורה השובה את לבם של תלמידיו יוכל ללמדם, להעבירלהם כמעט כל חומר, אבל מרצה שמעורר הם רגשות שליליים "יזכה" להתנגדות
גם במישור הענייני.


התקשורת בין המורה ותלמידיו:
משפטו הידוע של מרשל מקלוהן על הטלוויזיה - "המדיום הוא המסר", נכון גם כאשר מדובר במורה המלמד חומר בכיתה.
כשם שהמדיום הטלוויזיוני קובע את האופן שבו ייקלט המסר המשודר דרכו, כך גם המורה משמש כמדיום המשפיע במידה רבה
מאוד על המסר שהוא מעביר לתלמידיו.
מפגש בין מורה לתלמידיו הוא קודם כול מפגש דרמטי של דחייה ומשיכה, והחומר התוכני קם או נופל על יסוד האינטראקציה המוצלחת,
או הכושלת, שנוצרת בין המורה לתלמידם.
המורה מתחקשר עם תלמידיו בשני מישורים: במישור המילולי ובמישור הלא-מילולי.
המישור המילולי קשור למידע שמעביר המורה, לתוכן הענייני,לעובדות ולתכנים הקוגניטיביים.
המישור הלא-מילולי קשור למידע הרגשי העובר מהמורה לתלמידיו, ומישור זה אחראי לאווירה וליחסים הנוצרים ביניהם.

ממחקרי מומחים עולה כי שפת הגוף ומסרים לא-מילוליים הם המשפיעים העיקריים על התקשורת ועל
היחסים בין בני-אדם (בירדוויסט, 1971; מהרביאן,1971). אם מורה לא התקבל על-ידי תלמידיו מבחינה רגשית, גם דבריו לא יתקבלו.
אם לא נוצר קשר רגשי חיובי ביניהם, המסרים התוכניים יידחו על הסף.
מה נחוץ, אם כן, כדי להפוך לדובר מרתק המעורר בשומעיו רגשות חיוביים?

1. עליו להקפיד על התאמה בין מילותיו לשפת הגוף שלו: סתירה פוגעת באמינות ויוצרת דיסונאנס.
 
2. כניסתו לכיתה (או לאולם הספורט) חייבת להיות נמרצת ולהקרין דינמיות ותכליתיות.
 
3. ידיו צריכות להיות משוחררות ולא משולבות, כדי לשדר פתיחות והתלהבות.
 
4. עליו ללוות את דבריו בתנועות מתאימות לשם המחשה, הדגשה וחיזוק.
 
5. עליו לשמור על קשר עין עם התלמידים.
 
6. דיבורו צריך להיות ברור, צלול, מגוון, בעוצמה נכונה ונעים לאוזן.
 
7. היציבה שלו צריכה להיות טובה אך גם מקרינה נינוחות.
 
על המורה לזכור כי נשיאת דברים היא אומנות של ריתוק ותשומת-הלב.
בתוך תוכו שואף כל אדם להיסחף על-ידי חוויה כלשהי, אך המילים לבדן אין בהן תמיד העוצמה הדרושה כדי "למגנט" את
תשומת-לבם של תלמידים תאבי חיים,חוויות ושעשועים.
ועוד עליו לזכור כי תמונה אחת שווה אלף מילים, וכי ההשפעה הוויזואלית חודרת למעמקי תת-ההכרה. על כן, המורה האפקטיבי
חייב לרתום גם, ובעיקר, את המיומנויות הלא-מילוליות לצורך העניין, כי הן מהוות,כאמור, את עיקר ההתרשמות.
אם כן, מה נדרש ממורה כדי שיציג דבריו בצורה אפקטיבית?
ובכן, נדרשים ממנו ארבעה מרכיבים: יכולת ניסוח, יכולת תגובה מיידית, רבגוניות חברתית, היכולת להקרין תדמית משכנעת ואמינה.
הדגשתי את המרכיב הרביעי כיוון שעליו ברצוני להתעכב.
מרכיב זה מכיל שישה תת-מרכיבים: עיניים ומבט, מאפייני הקול והדיבור, תנועות ידיים, ישיבה, והבעות פנים.


עיניים ומבט
קשר עין הוא ערוץ חשוב להעברה של יחס אישי. קשר עין מסייע לשלוט בזרימה התקשורתית ומאותת על
העניין של הדובר בשומעים.
מורים היוצרים קשר עין עם שומעיהם פותחים ומרחיבים את הזרימה התקשורתית ומביעים עניין וחום.
מיד בכניסתו לכיתה על המורה ליצור קשר עין עם כל התלמידים ולא להתמקד בתלמיד אחד או שניים.
עליו להתמיד בקשר עין רצוף ושוטף בכל מהלך השיעור,ואם הוא מרכיב משקפיים עליו להסירן מפעם לפעם, כי הן יוצרות חציצה.

מאפייני הקול והדיבור
הצליל של קול הדובר, דהיינו מקצבו, גובהו, גון הצליל והמבטא, הם בעלי משמעות רבה ביותר.
הקול הוא הכלי העיקרי העומד לרשות המורה.
אם ההרצאה כתובה, על המורה לעבור בתחילה על כל החומר הכתוב ולמתוח קו מתחת למילים או למשפטים שבהם עליו
להרים את הקול, ושני קווים מתחת למילים שבהן הוא מדבר בשקט.
את ההפסקות יש לסמן בעיפרון צבעוני. מומלץ למורה להקליט את עצמו לפני השיעור ולתקן הפרעות באינטונציה,
בשטף הדיבור, בגובה הקול, במקצב וכו`.
עליו לדבר בקול חד, ברור, איטי ושקול, אך להקפיד על גוונים ועל עליות, ירידות ופאוזות (הפסקות) דרמטיות
(כדי לאפשר לתלמידים לעכל נקודה חשובה).
חשוב ללמוד לא לדבר בצורה מונוטונית, כי זה מתקבל כמשעמם ויבש.

תנועות ידיים
הידיים הן כלי חשוב להמחשה ולגישור בין המורה לקהל שומעיו.
תנועות הידיים צריכות להיות נינוחות ושלמות, בעיתוי נכון ובגודל המותאם לחשיבות הטקסט.
תנועות מהירות, מקוטעות ועצבניות מקרינות חוסר שקט.
על התנועות להיות פתוחות, כלומר מתרחקות מן הגוף, כלפי הקהל.
מורה החפץ לרתק את תלמידיו צריך להקפיד שהמרפקים יהיו רחוקים מן הגוף כל הזמן,זה יוצר רושם של פתיחות וביטחון.
ידיים צמודות לגוף או ידיים משולבות יוצרות רושם של הגנה וחסימה.
אם אינך משתמש בתנועות ומחוות תוך כדי דיבור, יש סיכוי שתתקבל על-ידי תלמידיך כמשעמם, נוקשה וחסר חיים.
מורה מלא חיים מצליח לתפוש בקלות רבה יותר את תשומת-הלב של תלמידיו,
מסייע ללימוד החומר באמצעות הכנסת אלמנט של הצגה וגורם לחומר להיראות מעניין יותר.
מורה המשרה הרגשה טובה ובטוחה ממעט לגעת בעצמו תוך כדי הצגת הדברים.
נגיעות בגוף תוך כדי דיבור, במיוחד באזור הפנים, מעבירות תחושות של היסוס, מבוכה, חשש,
לעתים שיעמום ובקיצור - בעיה בשטף התקשורתי.
תנועת יד הבאה מלמעלה כלפי מטה יוצרת רושם של דומיננטיות ויכולת שכנוע.
ניתן להשתמש בהרמת יד אחת לשם הדגשת משפט או רעיון ולזקור אצבע כדי להדגיש נקודה ספציפית
(אך כדאי להיזהר כי לכך נלווה גם מסר סמוי של איום).
כשמעוניינים להדגיש משהו אסור או פסול כדאי להושיט כף יד פתוחה כלפי חוץ,כמעין תמרור אזהרה.
תיאום בין התנועות לבין המסר יוצר רושם של כריזמתיות.
בישיבה אפשר להשיג רושם של נחישות על-ידי הנחת זוג האגרופים על השולחן, אך יש לעשות זאת לפרק-זמן קצר ביותר,
כי התנועה היא על הגבול הדק של התוקפנות.
הפניית כפות ידיים פתוחות כלפי המקשיבים (כאילו באקראי) מעוררת אהדה בגלל הפתיחות וחוסר האיום שבמחווה זו.
כשהתלמידים הססניים וחשים חוסר ביטחון (למשל בתחילת שנת לימודים),רצוי שלא להתחיל את הדיבור בתנועות גדולות,
כי ההגזמה והבוטות ירתיעו את המאזינים.
כדאי להתחיל בתנועות המתאימות למצב הרוח של התלמידים, ולאט לאט "לתפוס יותר שטח" ולהוביל אותם עמך.
ולא רק תנועות ידיים מסייעות, אלא גם מחוות כגון תנועות ראש (מלמעלה מטה), המשדרות שדר חיובי, במיוחד כשמקשיבים לאחד התלמידים.

עמידה יציבה
על העמידה היציבה להיות טובה אך לא נוקשה, עם נטייה קלה קדימה.
יציבה כזו משדרת הכרת ערך עצמי ונגישות: התלמיד יחוש כי אפשר לגשת אליך וכי אתה ידידותי.
רצוי לדבר כאשר חזית הגוף פונה אל השומעים ולהימנע מדיבור כשהגב כלפי הכיתה,
כמו בזמן כתיבה על הלוח. כמו כן רצוי להימנע מלהישען על השולחן כי יציבה כזו עלולה לשדר עייפות.

ישיבה
נתיישב על הכיסא כדי לדבר ולהסביר בטון רגוע יותר.
כאן לא נדבר "מלמעלה"אלא "בגובה העיניים".
לא "קורסים" או "מתמוטטים" על הכיסא, אלא מתיישבים באיטיות כשהגו זקוף,
המבט לפנים ומרכז הכובד של הגוף במותניים ולא בגב.
ישיבה נכונה על הכיסא וקימה ממנו משדרות אסרטיביות והכרת ערך עצמי.

הבעות פנים
חיוך הוא אות חשוב המשדר שמחה, ידידות, חום וחיבה.
אם המורה מחייך לעתים קרובות, הוא יצטייר כנגיש וכידידותי.
חיוך גם מדבק ומשפיע באופן חיובי.
עם זאת, חיוכים תכופים ורבים מדי עלולים לפגום ביכולתו של המורה לשדר סמכותיות.

והעיקר: יש לסלק כל מתיחות מהבעת הפנים ומתנועות הגוף,
לשמור על שפת גוף פתוחה, להרבות בתנועות שלמות וחזקות ולהקפיד על יציבה טובה אך נינוחה.
כל אלה יקרינו ביטחון עצמי, פתיחות, שליטה במצב ודינמיות.

לסיכום:
כל מרצה או מורה המציג את דבריו בפני קהל שומעים צריך להבין את חשיבותה העצומה של התקשורת הלא-מילולית
ולהשקיע מאמצים ברכישתה.
או אז, לימוד של כל נושא יהפוך למשכנע יותר, אפקטיבי ומלהיב יותר, והקשר האנושי-רגשי עם
התלמידים יהיה פתוח, אוהד ובלתי אמצעי.

כותב המאמר הינו ד"ר גבריאל רעם מומחה לשפת גוף  מרצה ותיק ומבוקש ,
מופיע כפרשן שפת גוף בתוכניות טלוויזיה וברדיו .
כתב 5 ספרים ופרסם מאות מאמרים ,
ד"ר הינו מרצה בפאזל תקשורת במגוון רחב של קורסים וסדנאות .
עוד על גבריאל רעם לחץ כאן.

 

 

לחץ/י כאן לפגישת ייעוץ ללא התחייבות ונתאים יחד את הקורס המתאים.

 

 

מעוניין לקבל מידע נוסף מצוות יועצי הלימודים של פאזל תקשורת

אנא מלאו את הפרטים ויועץ לימודים יחזור אליכם במהרה

או התקשרו : 077-4140429

שם
משפחה
טלפון
דוא"ל
אזור מגורים
קורס:

 

בחזרה לפאזל שפת גוף

לקורסים בשפת גוף

למאמרים בשפת גוף

בחן את עצמך בשפת גוף

סרטים בשפת גוף

מה כתבו עלינו משתתפי הקורסים

 

 

צוות המרצים
עמוד הבית
פורום
מכתבי תודה
צור קשר
כניסה לסטודנטים
הוספה למועדפים
הרשמה לניוזלטר
חדשות ועדכונים

פאזל תקשורת הינו מרכז לימודים המשלב תחומים רבים ומגוונים בתחומי הנדל"ן ,המכירות והשיווק 

בתחום תיווך הנדל"ן פאזל תקשורת מכשירה סוכני נדל"ן בקורס המשלב הכנה לבחינת התיווך של משרד המשפטים תוך הענקת  כלים בתחום השיווק והמכירות , שפת גוף , מיסוי ומשכנתא ובסיום הקורס השמה במשרדי תיווך גדולים בירושלים  והכול על מנת שבסיום הקורס יוכלו הבוגרים להתחיל לעבוד בתחום ולבצע עסקאות נדל"ן.

קורס הכנה לבחינת התיווך - 9 מפגשים של הכנה מרתונית לקראת בחינת התיווך של רשם המתווכים פעמיים בשבוע והצלחה בהתחייבות - החלה ההרשמה למחזור ספטמבר 2012  

קורס השקעות בנדל"ן - מעוניינים להשקיע בנדל"ן אך לא יודעים מה הצעד הראשון ? בקורס שקעות נדל"ן של פאזל תקשורת תקבלו את הכלים להשקעה נכונה ונבונה בנדל"ן , נבין כיצד למצוא את הנכס , היכן לחפש , כיצד לבדוק , נבין את היבטי המיסויי והמשפטי של הנכס ונידע כיצד לקבל משכנתא נהדרת ובסופו של הקורס נחשב תשואה על הנכס - 13 מפגשים של השקעות נדל"ן 
החלה ההרשמה למחזור אוגוסט 2012

קורס יועצי משכנתא - בואו ללמוד מקצוע חדש ומעניין , תלמדו כיצד לחסוך לאנשים המון כסף כתוצאה מהבנה בריאה ונכונה של הליך קבלת משכנתא , סוגי ההלוואות וסוגי המשכנתאות ועבודה מול הבנקים ובסופו של ההליך תוכלו לקבל את העמלה השמנה שלכם עבור החיסכון של הלקוחות שלכם
החלה ההרשמה למחזור ספטמבר 2012

בקרוב : קורס השקעות נדל"ן בארצות הברית - ושלא יעבדו עליכם ...

בקרוב : קורס יזמות בנדל"ן 

בקרוב : קורסים וסדנאות בתחומי הנדל"ן - תמ"א 38 , שיווק למתווכים , דגנאות לקניית דירה ראשונה ועוד ...

החלה ההרשמה לקורסי אוג 2012

קורס לסוכני נדל"ן המשלב את אומנות השיווק ושפת גוף - היחיד מסוגו בארץ, הופך אותך למקצוען משלב בחינת משרד המשפטים ועד סגירת העסקה.
הקורס כולל הכנה למבחני משרד המשפטים הבנה בשיווק לסוכן הנדל"ן, שפת גוף לסוכן נדל"ן,
מיסוי שמאות ועוד...


מעוניין לשוחח עם אחד מהמשתתפים בקורס ולקבל חוות דעת על הקורס???
לחץ כאן ואנו נחבר בינך לבין אחד מהמשתתפים שתבחר.


כל משתתף בקורס התיווך המשולב מקבל ללא תשלום ערכת לימוד הכוללת :

1. ספר שיווק ומכירות למתווך הנדל"ן בהוצאת פאזל תקשורת.
2. ספר התיווך - מקבץ דיני מתווכים במקרקעין
3. ספר תיווך - עקרונות מושגי יסוד ופסקי דין
4. ספר שאלות המסודר על פי חוקי התיווך להכנה לבחינה משולמת
כולל מבחנים לדוגמא מהשנה וחצי האחרונות .

מהרו להרשם

התחייבות :
מתחייבים לכם להצלחה בבחינת התיווך - לא עברתם ? קבלו קורס חינם ללא תשלום.

השמה למתווך הדל"ן:
בסיום קורס סוכני נדל"ן בשילוב אומנות השיווק ושפת גוף פאזל תקשורת מעניקה לכם את האפשרות להשתלב בסוכניות תיווך מהגדולות והמובילות בירושלים. 

פאזל תקשורת גודלת :

החלל מנובמבר 2010 יהיה ניתן להירשם לקורסים בנדל"ן גם באזור הדרום

הלימודים בדרום יתקיימו באשקלון באשכול הפיס
הלימודים בנדל"ן באזור תל אביב יתקיימו במכללת סמינר הקיבוצים
לימודי הנדל"ן בירושלים מתקיימים בבית הלגיה גבעת רם האוניברסיטה העברית 

בהצלחה ל 40 משתתפי הקורסים בנדל"ן בירושלים שנבחנים בבחינה הקרובה באפריל
מחזקים לכם אצבעות ובטוחים בהצלחתכם !!! 

זהו מהיום לא נפספס יותר עסקאות נדל"ן - קורס השקעות ויזמות בנדל"ן על מנת לדעת לקבל החלטה נכונה ולהשקיע בנכס נדלני ומניב לפרטים לחץ כאן

מעוניין לשוחח עם אחד מהמשתתפים בקורס ולקבל חוות דעת על הקורס???

לחץ כאן ואנו נחבר בינך לבין אחד מהמשתתפים שתבחר.

שימו לב :
החל ממועד מחזור אפריל 2012 מבנה הבחינה וחומר הבחינה לבחינת התיווך השתנה על ידי רשם המתווכים שימו לב !!!

לקוחות ממליצים

לרועי ולצוות פאזל היקרים   
שתמשיכו להיות כאלה מקסימים 
ושוב תודה על הקורס הנפלא בנושא שפת הגוף
שעברתי אצלכם נהנתי מאוד מאוד
ואמליץ עליכם בחום
להתראות

(השם שמור במערכת)

רחלי היקרה
תודה על העזרה והלימוד הפורה.
אכן, הבחינה כבר מאחורי  אך החברים לצדי והאווירה מקורס תמשיך ללוות אותי בדרכי. 
הבחינה הייתה טריקית מעט ומנוסחת בחוסר בהירות אך נראה
שעניתי נכונה את התשובות... 
תודה על הכל
וניפגש בהמשך
תמסרי גם לרועי המקסים תודה ענקית...
אתם אנשים מהממים...
כיף... כיף...
(השם שמור במערכת)

הי רחלי,
אנחנו אחרי...
לטעמי ולטעמם של הסובבים אותי היה מבחן קשה.
לי, לשמחתי לא הייתה אף טעות.
כל התודות הם לך ורק לך !!!!!!! את פשוט אישה מדהימה,
האשיות שלך מקרינה שקט נפשי וטוב לב וכיף להיות במחיצתך.
מרצה מעולה, וכיף לבוא לשיעורים.
וכמובן כל הכבוד ותודה לפאזל תקשורת על הקורס המדהים הזה
בקיצור,
תודה על הכל,
(השם שמור במערכת)

היי רועי... מה שלומך? :)
קיבלתי היום את תוצאות המבחן (ומכיוון שביקשת שאני איידע אותך לגבי הציון..)..
אז ככה: הציון הוא 80 (לא רע ל40 דק' מבחן).
תודה על הקורס :), נורא אהבתי את היחס האישי שהענקתם
ואולי נתראה בעוד קורס (תודיע לי אם תפתח משהו בצפון :) )
תודה ובהצלחה-
(השם שמור במערכת)

הקורס מושקע ונעים מאוד
היחס של פאזל תקשורת הינו יחס חם ומשקיע
בהחלט ניתן לראות את החשיבה של פאזל תקשורת מאחורי הקורס הזה
כל הכבוד
נ.ב אשמח להמליץ עליכם לכולם
מספר הטלפון שלי 054.....
(השם שמור במערכת)

ברצוני להודות לכם על קורס נפלא ומושקע בתחום הנדל"ן
האוירה בכיתה נעימה מאוד ואיש הקשר יוצר אוירה עוד יותר נחמדה ,
יחסי אנוש מדהימים
הנושאים מעוברים בצורה יפה והמרצים מצויינים
מקום הלימודים נוח , חניה קרובה , בכיתה כל הזמן יש קפה ועוגה ויש גינה לסגריה בהפסקה.
רועי , כל הכבוד כולי הערכה לך ולפאזל תקשורת
אמליץ בחום עליך ועל פאזל תקשורת וכמובן על הקורסלכל אהובי
(השם שמור במערכת)

הקורס היה מאוד לעניין , יחס מאוד אישי
המרצים מאוד מעניינים
תמשיכו כך!!!
אשמח לשלוח ולהמליץ לאנשים על הקורס
(השם שמור במערכת)

הקורס מתנהל בצורה יפה ביותר , כל בעיה נפתרת בצורה הטובה ביותר
כל שיעור מקבל תצומת לב מיוחדת , ברקו , דפים מודפסים , וכל דבר שנדרש.
איש הקשר רועי זמין בכל עת ובכל שעה ותמיד עם חיוך ורצון לעזור
כל הכבוד
מאוד כיף לבוא לקורס .
(השם שמור במערכת)

אני מאוד נהנית מהקורס -
מהיחס הטוב ביותר של מנהל הקורס רועי ,
נותן פתרונות לבעיות משווק ולא לוחץ ,
מאוד נעים ומאוד מאורגן , מאוד נהנהתי מהרצאותיו של יוסי בן חיים (המרצה לשיווק) -
רואים שהוא מאוד חיי את השטח וגם מרצה מיוחד ממוחה בהעברת החומר לתלמדיו ,
הלימודים מאוד מעשיים לשטח העבודה  - הייתי מאוד שמחה לעוד שיעורים איתו

אין מילים - היה עשר .
ישר כח על קורס הנדל"ן נהנתי מאוד להגיע ולמדתי המון -
כל המרצים מעולים
כך הכבוד לרועי
תודה ונפגש בקורסי ההמשך

ישר כח על קורס הנדל"ן נהנתי מאוד להגיע ולמדתי המון -
כל המרצים מעולים
כך הכבוד לרועי
תודה ונפגש בקורסי ההמשך

רועי
הקורס פשוט מהנה ומרתק חיכתי משבוע לשבוע
תודה על הכל
הקורס העשיר את הידע שלי ונתן לי
המון חשק לעבוד בתחום הנדל"ן 
פאזל תקשורת היא מאוד חברותית , נעימה , חביבה , טובה ואכפתית
אני ממליצה בחום להשתתף בקורס ש פאזל תקשורת 
שרות מקצועי ומקיף
תודה 

רמת המרצה ( עו"ד רחלי שור) הייתה נפלאה ף בעלת ידע רב
העבירה את החומר בצורה יפה וברורה 
קורס קצר מהנה ונחמד , קליל וכייפי , מאוד נהנתי עם הגברת רחלי היקרה ( המרצה )
ישר כח

נהנתי מכל שיעור ומכל רגע
המרצה היתה מקסימה ונהדרת ברמה גבוה
איש הקשר רועי היה מדהים ועומד בגל הדרישות וכל ההבטחות שהבטיח במכירה
הלוואי וירבו כמותך.

רועי היקר ורחלי המקסימה
הקורס מאורגן בצורה נפלאה , ספרי הלימוד מעניינים ומאורגנים ביעילות רבה
רחלי - אישה מדהימה , מעבירה חומר יבש בצורה מדהימה
עורכת דין מעולה ונשמה של אשת חינוך
רועי ישר כח על הארגון , הספרים , והקורס המצויין
מאוד נהנתי , ש

הקורס מאוד מעניין , הועבר בצורה טובה וענינית
המרצה מעולה והשירות טוב מאוד
אני מאוד מרוצה שנרשמתי בפאזל תקשורת
כל הכבוד

המרצים : המרצים מעולים ומאוד מעניינים
חומר הלימוד : חומר מגוון וקולע למטרות
תפעול הקורס : התפעול מצויין
כיתת הלימוד : הכיתה נעימה
זמינות אנשי הקשר : זמינות טובה מאוד
איכות הקורס: איכות טובה מאוד - אין טענות 
נהנתי מאוד מהקורס ומהמרצה -הכל ברמה מאוד גבוהה

היחס האישי יפה וחשוב לשמר את זה
גם המרכז רועי בסדר גמור יחס חם ואוהב שיש לשמר לעתיד
יש לשמר את עניין פינת השתייה החמה והכיבוד .
 
רחלי מאוד טובה בחומר הנלמד ומלמדת בצורה מאוד מעניינת
יש יחס חם ומצויין מרועי מארגן הקורס
מקשיב , מבין ודואג לכל דבר
הכל היה 100% ויותר
שיהיה לכם המשך מוצלח .

 הקורס שהיה הכי טוב בכל הקורסים שלקחתי בחיים שלי עד היום
מהארגון ועד איכות המרצים האיכותיים ובמיוחד רועי מנהל הקורס
ממליץ ואשמח להמשיך להמליץ לכל החברה שלי על הקורס נדל"ן של פאזל תקשורת
 
 קורס נדל"ן ברמה טובה , יחס טוב , היחס ואיכות המרצים גורמים לנו לרצות ללמוד עוד ועוד 
 פאזל תקשורת
נהנהתי מכל רגע בשעורי הקורס ,
המרצים היו ענייניים והעבירו את החומר בצורה מעולה
 רועי מנהל הקורס הינו בן אדם אדיב וחברותי
ישר כוח לקורס נדל"ן מצויין
כל הכבוד
 קורס מקצועי ומעניין
שווה ללמוד את זה גם בשביל הכיף והמרצים כולם ככולם מצויינים
רועי אחלה בן אדם , יחס אדיב ונחמד מאוד
כייף ללמוד אצןו ולעבוד איתו
ישר כח
 מרצים מעולים
שירת ואיכות מקצועינים
כל הכבוד - תודה רבה
 
 פאזל תקשורת היקרים :
נהנתי עד כה מאוד מהקורס שבראושו עומד רועי יהלום היקר
על יחס חם ואכפתיות ומקצעיות
על המרצים :
איתי הל - אור: בחור אינטלגנטי , כרייזמתי ומוכשר
למדתי המון ונהנתי המון בשיעורי שיווק הנדל"ן של איתי
צחי קווטנסקי אדם מעניין ומרתק מעביר את החומר הנלמד בצורה מדהימה וסוחפת
ניכר עליו שהוא מכיר את שוק הנדל"ן ומשרה אמינות - יש המון מה ללמוד ממנו
ד"ר גבריאל רעם - מקצוען ומעניין
עו"ד רחלי שור - מדהימה מדהימה מדהימה .
אשמח להמליץ עליכם לכל חבריי ומכריי
מספר הנייד שלי : 052....... 
 
 הקורס מאורגן ומתוכנן ומנוהל למופת
קשר ישיר ומתמיד , דאגה לפרטים הקטנים ביותר
המרצים ברמה גבוה ביותר הן בידע והן בהעברת החומר
מאוד מאוד מרוצה
כל הכבוד והערכה 

לפאזל תקשורת היקרים ולמר רועי יהלום היקר מנהל הקורס
ברצוני להודות לך על הקורס המקצועי שסיימתי אצלך בחודש ינואר 2011
היחס המדהים שקיבלתי עוד בזמן הבירור וההתלבטות לא הותירה ספקות לגבי ההרשמה אצלכם
 תמיד היית זמין וסבלני לענות על כל שאלה ,
דאגת למרצה מקצועית ביותר עו"ד אסתי שמאמה שבזכותה עברנו בהצלחה את המבחן
 דאגת להסעה מרוכזת למבחן שהתקיים בת"א ולא רק שאיחלת לכולנו הצלחה אלא דאגת לחלק לנו שוקולד אישי לדרך.......
על הכל תודה רבה רבה  ,
אין ספק שאמליץ בחום על פאזל תקשורת שבבעלותך            
יישר כוח

077-4140429 

NTT - בניית אתרים וניהול תוכן

כל הזכויות שמורות ©

BetaGroup - עיצוב אתרים