עמוד הבית
צור קשר

 מס רכישה :
ברכישת דירה או כל זכות במקרקעין, כגון מגרש או חלק מדירה, משלם הקונה מס רכישה, כאחוז משווי הזכות הנמכרת, ללא קשר לשבח (לרווח) של המוכר. על פי החוק, חייב כל רוכש דירה למגורים להגיש הצהרה על הרכישה לרשויות המס ולשלם מס רכישה, לפי שווי הדירה.  
היכן  משלמים מס רכישה? 
כל נושא מס רכישה, לרבות שוברים לתשלום, מתן פטורים והצהרות בדבר רכישת דירה, מטופל במשרדי מיסוי מקרקעין אזוריים. יש לפנות למשרד האזורי שבתחומו נמצאת הדירה.
מס רכישה אינו קבוע, ותלוי באופן ישיר בגובה העסקה. כמו כן, מס רכישה לא מהווה אחוז מסוים מגובה העסקה, אלא מחושב באופן מדורג
כיצד מבצעים חישוב של מס רכישה?
חישוב מס הרכישה הוא פשוט ויחסי לשווי הדירה אשר אותה רוכשים.

שיעורי מס הרכישה בגין רכישת דירת המגורים על ידי יחיד וזו דירתו היחידה, הם מדורגים, ומתחלקים
לשלושה חלקים בהתאם לשווי הדירה: -
1. מדרגת המס הראשונה לדירת מגורים יחידה הינה : 1,470,560 שקל, כלומר רוכשי הדירות מקבלים פטור ממס רכישה על דירות במחיר הנמוך מהמחיר הנ"ל.
2. מדרגת המס השנייה, בשיעור של 3.5%, הינה על הסכום שבין 1,470,560 ₪   לבין 1,744,270 שקל  
3. מדרגת המס השלישית והאחרונה, בשיעור של 5%, הינה 1,744,270 ₪  - ומעלה
כלומר, על סכומים הגבוהים מ-1,744,270 ש"ח  ישלמו הרוכשים מס בשיעור 5%.

לגבי דירות להשקעה( דירה נוספת) ,
1. מדרגת המס הראשונה היא בשיעור של 5% על כל סכום  עד  1,089,350 ש"ח  
2. מדרגה שנייה  הינה בין 1,089,350 ₪ ל 3.268.350  ₪ יש צורך לשלם 6% מס רכישה  ,
3. נכס שעלותו הינה מעל  3.268.350  ₪ יחויב במס בשיעור 7%.

להלן טבלה של מס רכישה החדשה והמעודכנת על פי אתר רשות המיסים מתאריך 26 לינואר 2012 

מקרים בהם יוטל מס רכישה באופן שונה מההטלה הקבועה:
ישנם מספר מצבים בהם רוכש הדירה יאלץ לבצע תשלום שונה מהמדרגות הרגילות של מס רכישה.
יש לשים לב כי מי שרוכש דירה נוספת בנוסף לדירה שבבעלותו לא ייהנה מן ההקלה של המדרגה הראשונה ויחולו עליו השיעורים של 2 המדרגות הנוספות יחסית לשווי הדירה אותה הוא רוכש.
אבל יש לסייג קביעה זו בכך שאם ימכור רוכש הדירה את דירתו הראשונה תוך 24 חודשים, או 12 חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם באם והדירה נרכשה מקבלן, ייהנה הרוכש משיעור מס של מדרגה ראשונה כמו כל אחד אחר שרוכש דירה ראשונה.
כאשר מבצעים עסקת פינוי בינוי והמפונה מקבל דירה חדשה במתחם בו הייתה דירתו הישנה ואף אם הדירה החדשה היא מחוץ למתחם בו בוצעה תוכנית פינוי בינוי, וכל זאת בתמורה לדירתו הישנה יהיה פטור מתשלום של מס רכישה.

מי זכאי לתשלום מס רכישה מופחת?

ישנם מספר אוכלוסיות אשר מתוקף מאפייניהם הספציפיים זכאים לפטור מתשלום מס רכישה בשיעור של 0.5%. נכים בעלי נכויות שונות זכאים לתשלום מופחת בשיעור מס הרכישה.

1. נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% או נכות של 90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים; נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות לצמיתות;

2. נפגע פעולות איבה על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה בעל דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות; ועוד דוגמאות לנכויות המזכות בשיעור מופחת של מס רכישה.
3. אוכלוסייה אחרת הזכאית לאותו פטור היא בני משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה, לדוגמה בני משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאים לתגמולים על פי חוק;

4. עולים  זכאים למס רכישה מופחת וזאת בכפוף לכך שהם בעל אשרה או תעודת עולה לפי חוק השבות; עולה זכאי לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% עד לתקרה התעדכנת 1 לשלושה חודשים אשר מעליה ישלם מס בשיעור של 5%.
5. בנוסף ישנם מצבים בהם מקבלים דירת מגורים במתנה מקרוב.
במקרים אלו תשלום מס רכישה יהיה בשיעור של שליש ממס רכישה רגיל.
בכדי למצוא את שיעור מס הרכישה אותו יש לשלם יש לדעת מהו שוויו של הנכס שכן לפי זה מתבצע תשלום המס.
במקרה כזה יש לפנות לשמאי בכדי לבצע הערכת שווי ולשלוח את חוות דעתו למנהל מיסוי מקרקעין בכדי שיאשר את השומה העצמית.

כיצד ניתן להוזיל את מס הרכישה?

פיצול עסקת קניית הדירה:
במסגרת ביצוע העסקה, נסו לפצל את המכירה. למשל, אם אותה דירה במיליון שקל שהבאנו בדוגמא, כוללת ארונות קיר ומיזוג השווים להערכתם 40 אלף שקל, חתמו על עסקה לרכישת דירה בגובה של 960,000 שקל בלבד. את עסקת המזגן והארונות, שאינה חייבת במס, בצעו בנפרד. כך תחסכו מיד 1,400 שקל.

קבלת אחריות על היטל ההשבחה
דרך נוספת יכולה להיות דרך קבלת תשלום היטל השבחה עליכם, אם יש כזה. שוב, באותה דוגמא, במקום לשלם מיליון שקלים ולהשאיר את היטל ההשבחה שגובהו נניח 50,000 אלף שקל באחריות המוכר, קחו את ההיטל על גבכם, נכו מהמחיר 50 אלף שקל ותחסכו 1,750 שקלים

מכירת הדירה הנוספת במועד
שווה לעתים לרדת ב- 2,000 או 3,000 דולר במחיר, כדי למכור את דירתכם הישנה בתוך 24 חודש מיום רכישת הדירה החדשה. אחרת, תאבדו את סיווגכם כבעלי דירה יחידה ותאלצו לשלם מהשקל הראשון מס של 3.5% (מדובר כאמור על תוספת של עד עשרות אלפי שקלים לתשלום המס(.

עיכוב עסקת קניית הדירה
מדרגות מס רכישה מתעדכנות, החל מינואר 2008, פעם אחת בשנה בהתאם למדד שירותי דיור בבעלות הדיירים (מדידה של עלויות תחזוקת הדירה). באופן פרדוקסאלי, אם כבר סגרתם על מחיר נתון בשקלים, עליית מדד המחירים מוזילה בעבורכם את גובה המס, שכן שתי המדרגות זזות כלפי מעלה, כך שכל מדרגה תקפה לגבי עוד כמה אלפי שקלים. בסופו של דבר, מדובר בדרך כלל על חסכון של כמה מאות שקלים. חשוב להבהיר כי המועד הקובע לתשלום המס אינו יום הדיוווח, אלא תאריך החתימה על החוזה. כלומר, אם אתם מבקשים לחסוך, עליכם לעכב במספר ימים את החתימה

לא תמיד כדאי לנצל סיווג מיוחד.
על פי החוק, ישנן אוכלוסיות הנהנות ממדרגות מס ייחודיות ומוזלות. למשל - עולים חדשים, נכים ונפגעי פעולות איבה. אבל, בשל שינויי החקיקה שנכנסו לתוקף בסוף 2007, ישנן כמה פרדוקסים בחוק. לדוגמה, כל אותם מגזרים שהוזכרו כאן, חייבים בתשלום מוזל של 0.5% בלבד, אבל מהשקל הראשון. כאשר מדובר בדירה של 2 מיליון שקלים, מדובר בהטבה אמיתית. אבל, כאשר נכה או עולה, רוכש דירה ב- 900 אלף שקל, הוא יחוייב, אם ידרוש את המסלול המיוחד המגיע לו, בחצי אחוז, כלומר - 4,500 שקלים מס. אבל, אם ירשם כאזרח מן השורה, שזו דירתו היחידה, יהנה מפטור מלא, כלומר, יחסוך למעלה מ- 1,000 דולר.

מעוניינים לקבל מידע נוסף מצוות היועצים של פאזל תקשורת

אנא מלאו את הפרטים ויועץ לימודים יחזור אליכם במהרה

או התקשרו : 077-4140429

שם
משפחה
טלפון
דואר אלקטרוני
אזור בארץ
קורס:

צוות המרצים
עמוד הבית
פורום
מכתבי תודה
צור קשר
כניסה לסטודנטים
הוספה למועדפים
הרשמה לניוזלטר
חדשות ועדכונים

פאזל תקשורת הינו מרכז לימודים המשלב תחומים רבים ומגוונים בתחומי הנדל"ן ,המכירות והשיווק 

בתחום תיווך הנדל"ן פאזל תקשורת מכשירה סוכני נדל"ן בקורס המשלב הכנה לבחינת התיווך של משרד המשפטים תוך הענקת  כלים בתחום השיווק והמכירות , שפת גוף , מיסוי ומשכנתא ובסיום הקורס השמה במשרדי תיווך גדולים בירושלים  והכול על מנת שבסיום הקורס יוכלו הבוגרים להתחיל לעבוד בתחום ולבצע עסקאות נדל"ן.

קורס הכנה לבחינת התיווך - 9 מפגשים של הכנה מרתונית לקראת בחינת התיווך של רשם המתווכים פעמיים בשבוע והצלחה בהתחייבות - החלה ההרשמה למחזור ספטמבר 2012  

קורס השקעות בנדל"ן - מעוניינים להשקיע בנדל"ן אך לא יודעים מה הצעד הראשון ? בקורס שקעות נדל"ן של פאזל תקשורת תקבלו את הכלים להשקעה נכונה ונבונה בנדל"ן , נבין כיצד למצוא את הנכס , היכן לחפש , כיצד לבדוק , נבין את היבטי המיסויי והמשפטי של הנכס ונידע כיצד לקבל משכנתא נהדרת ובסופו של הקורס נחשב תשואה על הנכס - 13 מפגשים של השקעות נדל"ן 
החלה ההרשמה למחזור אוגוסט 2012

קורס יועצי משכנתא - בואו ללמוד מקצוע חדש ומעניין , תלמדו כיצד לחסוך לאנשים המון כסף כתוצאה מהבנה בריאה ונכונה של הליך קבלת משכנתא , סוגי ההלוואות וסוגי המשכנתאות ועבודה מול הבנקים ובסופו של ההליך תוכלו לקבל את העמלה השמנה שלכם עבור החיסכון של הלקוחות שלכם
החלה ההרשמה למחזור ספטמבר 2012

בקרוב : קורס השקעות נדל"ן בארצות הברית - ושלא יעבדו עליכם ...

בקרוב : קורס יזמות בנדל"ן 

בקרוב : קורסים וסדנאות בתחומי הנדל"ן - תמ"א 38 , שיווק למתווכים , דגנאות לקניית דירה ראשונה ועוד ...

החלה ההרשמה לקורסי אוג 2012

קורס לסוכני נדל"ן המשלב את אומנות השיווק ושפת גוף - היחיד מסוגו בארץ, הופך אותך למקצוען משלב בחינת משרד המשפטים ועד סגירת העסקה.
הקורס כולל הכנה למבחני משרד המשפטים הבנה בשיווק לסוכן הנדל"ן, שפת גוף לסוכן נדל"ן,
מיסוי שמאות ועוד...


מעוניין לשוחח עם אחד מהמשתתפים בקורס ולקבל חוות דעת על הקורס???
לחץ כאן ואנו נחבר בינך לבין אחד מהמשתתפים שתבחר.


כל משתתף בקורס התיווך המשולב מקבל ללא תשלום ערכת לימוד הכוללת :

1. ספר שיווק ומכירות למתווך הנדל"ן בהוצאת פאזל תקשורת.
2. ספר התיווך - מקבץ דיני מתווכים במקרקעין
3. ספר תיווך - עקרונות מושגי יסוד ופסקי דין
4. ספר שאלות המסודר על פי חוקי התיווך להכנה לבחינה משולמת
כולל מבחנים לדוגמא מהשנה וחצי האחרונות .

מהרו להרשם

התחייבות :
מתחייבים לכם להצלחה בבחינת התיווך - לא עברתם ? קבלו קורס חינם ללא תשלום.

השמה למתווך הדל"ן:
בסיום קורס סוכני נדל"ן בשילוב אומנות השיווק ושפת גוף פאזל תקשורת מעניקה לכם את האפשרות להשתלב בסוכניות תיווך מהגדולות והמובילות בירושלים. 

פאזל תקשורת גודלת :

החלל מנובמבר 2010 יהיה ניתן להירשם לקורסים בנדל"ן גם באזור הדרום

הלימודים בדרום יתקיימו באשקלון באשכול הפיס
הלימודים בנדל"ן באזור תל אביב יתקיימו במכללת סמינר הקיבוצים
לימודי הנדל"ן בירושלים מתקיימים בבית הלגיה גבעת רם האוניברסיטה העברית 

בהצלחה ל 40 משתתפי הקורסים בנדל"ן בירושלים שנבחנים בבחינה הקרובה באפריל
מחזקים לכם אצבעות ובטוחים בהצלחתכם !!! 

זהו מהיום לא נפספס יותר עסקאות נדל"ן - קורס השקעות ויזמות בנדל"ן על מנת לדעת לקבל החלטה נכונה ולהשקיע בנכס נדלני ומניב לפרטים לחץ כאן

מעוניין לשוחח עם אחד מהמשתתפים בקורס ולקבל חוות דעת על הקורס???

לחץ כאן ואנו נחבר בינך לבין אחד מהמשתתפים שתבחר.

שימו לב :
החל ממועד מחזור אפריל 2012 מבנה הבחינה וחומר הבחינה לבחינת התיווך השתנה על ידי רשם המתווכים שימו לב !!!

לקוחות ממליצים

לרועי ולצוות פאזל היקרים   
שתמשיכו להיות כאלה מקסימים 
ושוב תודה על הקורס הנפלא בנושא שפת הגוף
שעברתי אצלכם נהנתי מאוד מאוד
ואמליץ עליכם בחום
להתראות

(השם שמור במערכת)

רחלי היקרה
תודה על העזרה והלימוד הפורה.
אכן, הבחינה כבר מאחורי  אך החברים לצדי והאווירה מקורס תמשיך ללוות אותי בדרכי. 
הבחינה הייתה טריקית מעט ומנוסחת בחוסר בהירות אך נראה
שעניתי נכונה את התשובות... 
תודה על הכל
וניפגש בהמשך
תמסרי גם לרועי המקסים תודה ענקית...
אתם אנשים מהממים...
כיף... כיף...
(השם שמור במערכת)

הי רחלי,
אנחנו אחרי...
לטעמי ולטעמם של הסובבים אותי היה מבחן קשה.
לי, לשמחתי לא הייתה אף טעות.
כל התודות הם לך ורק לך !!!!!!! את פשוט אישה מדהימה,
האשיות שלך מקרינה שקט נפשי וטוב לב וכיף להיות במחיצתך.
מרצה מעולה, וכיף לבוא לשיעורים.
וכמובן כל הכבוד ותודה לפאזל תקשורת על הקורס המדהים הזה
בקיצור,
תודה על הכל,
(השם שמור במערכת)

היי רועי... מה שלומך? :)
קיבלתי היום את תוצאות המבחן (ומכיוון שביקשת שאני איידע אותך לגבי הציון..)..
אז ככה: הציון הוא 80 (לא רע ל40 דק' מבחן).
תודה על הקורס :), נורא אהבתי את היחס האישי שהענקתם
ואולי נתראה בעוד קורס (תודיע לי אם תפתח משהו בצפון :) )
תודה ובהצלחה-
(השם שמור במערכת)

הקורס מושקע ונעים מאוד
היחס של פאזל תקשורת הינו יחס חם ומשקיע
בהחלט ניתן לראות את החשיבה של פאזל תקשורת מאחורי הקורס הזה
כל הכבוד
נ.ב אשמח להמליץ עליכם לכולם
מספר הטלפון שלי 054.....
(השם שמור במערכת)

ברצוני להודות לכם על קורס נפלא ומושקע בתחום הנדל"ן
האוירה בכיתה נעימה מאוד ואיש הקשר יוצר אוירה עוד יותר נחמדה ,
יחסי אנוש מדהימים
הנושאים מעוברים בצורה יפה והמרצים מצויינים
מקום הלימודים נוח , חניה קרובה , בכיתה כל הזמן יש קפה ועוגה ויש גינה לסגריה בהפסקה.
רועי , כל הכבוד כולי הערכה לך ולפאזל תקשורת
אמליץ בחום עליך ועל פאזל תקשורת וכמובן על הקורסלכל אהובי
(השם שמור במערכת)

הקורס היה מאוד לעניין , יחס מאוד אישי
המרצים מאוד מעניינים
תמשיכו כך!!!
אשמח לשלוח ולהמליץ לאנשים על הקורס
(השם שמור במערכת)

הקורס מתנהל בצורה יפה ביותר , כל בעיה נפתרת בצורה הטובה ביותר
כל שיעור מקבל תצומת לב מיוחדת , ברקו , דפים מודפסים , וכל דבר שנדרש.
איש הקשר רועי זמין בכל עת ובכל שעה ותמיד עם חיוך ורצון לעזור
כל הכבוד
מאוד כיף לבוא לקורס .
(השם שמור במערכת)

אני מאוד נהנית מהקורס -
מהיחס הטוב ביותר של מנהל הקורס רועי ,
נותן פתרונות לבעיות משווק ולא לוחץ ,
מאוד נעים ומאוד מאורגן , מאוד נהנהתי מהרצאותיו של יוסי בן חיים (המרצה לשיווק) -
רואים שהוא מאוד חיי את השטח וגם מרצה מיוחד ממוחה בהעברת החומר לתלמדיו ,
הלימודים מאוד מעשיים לשטח העבודה  - הייתי מאוד שמחה לעוד שיעורים איתו

אין מילים - היה עשר .
ישר כח על קורס הנדל"ן נהנתי מאוד להגיע ולמדתי המון -
כל המרצים מעולים
כך הכבוד לרועי
תודה ונפגש בקורסי ההמשך

ישר כח על קורס הנדל"ן נהנתי מאוד להגיע ולמדתי המון -
כל המרצים מעולים
כך הכבוד לרועי
תודה ונפגש בקורסי ההמשך

רועי
הקורס פשוט מהנה ומרתק חיכתי משבוע לשבוע
תודה על הכל
הקורס העשיר את הידע שלי ונתן לי
המון חשק לעבוד בתחום הנדל"ן 
פאזל תקשורת היא מאוד חברותית , נעימה , חביבה , טובה ואכפתית
אני ממליצה בחום להשתתף בקורס ש פאזל תקשורת 
שרות מקצועי ומקיף
תודה 

רמת המרצה ( עו"ד רחלי שור) הייתה נפלאה ף בעלת ידע רב
העבירה את החומר בצורה יפה וברורה 
קורס קצר מהנה ונחמד , קליל וכייפי , מאוד נהנתי עם הגברת רחלי היקרה ( המרצה )
ישר כח

נהנתי מכל שיעור ומכל רגע
המרצה היתה מקסימה ונהדרת ברמה גבוה
איש הקשר רועי היה מדהים ועומד בגל הדרישות וכל ההבטחות שהבטיח במכירה
הלוואי וירבו כמותך.

רועי היקר ורחלי המקסימה
הקורס מאורגן בצורה נפלאה , ספרי הלימוד מעניינים ומאורגנים ביעילות רבה
רחלי - אישה מדהימה , מעבירה חומר יבש בצורה מדהימה
עורכת דין מעולה ונשמה של אשת חינוך
רועי ישר כח על הארגון , הספרים , והקורס המצויין
מאוד נהנתי , ש

הקורס מאוד מעניין , הועבר בצורה טובה וענינית
המרצה מעולה והשירות טוב מאוד
אני מאוד מרוצה שנרשמתי בפאזל תקשורת
כל הכבוד

המרצים : המרצים מעולים ומאוד מעניינים
חומר הלימוד : חומר מגוון וקולע למטרות
תפעול הקורס : התפעול מצויין
כיתת הלימוד : הכיתה נעימה
זמינות אנשי הקשר : זמינות טובה מאוד
איכות הקורס: איכות טובה מאוד - אין טענות 
נהנתי מאוד מהקורס ומהמרצה -הכל ברמה מאוד גבוהה

היחס האישי יפה וחשוב לשמר את זה
גם המרכז רועי בסדר גמור יחס חם ואוהב שיש לשמר לעתיד
יש לשמר את עניין פינת השתייה החמה והכיבוד .
 
רחלי מאוד טובה בחומר הנלמד ומלמדת בצורה מאוד מעניינת
יש יחס חם ומצויין מרועי מארגן הקורס
מקשיב , מבין ודואג לכל דבר
הכל היה 100% ויותר
שיהיה לכם המשך מוצלח .

 הקורס שהיה הכי טוב בכל הקורסים שלקחתי בחיים שלי עד היום
מהארגון ועד איכות המרצים האיכותיים ובמיוחד רועי מנהל הקורס
ממליץ ואשמח להמשיך להמליץ לכל החברה שלי על הקורס נדל"ן של פאזל תקשורת
 
 קורס נדל"ן ברמה טובה , יחס טוב , היחס ואיכות המרצים גורמים לנו לרצות ללמוד עוד ועוד 
 פאזל תקשורת
נהנהתי מכל רגע בשעורי הקורס ,
המרצים היו ענייניים והעבירו את החומר בצורה מעולה
 רועי מנהל הקורס הינו בן אדם אדיב וחברותי
ישר כוח לקורס נדל"ן מצויין
כל הכבוד
 קורס מקצועי ומעניין
שווה ללמוד את זה גם בשביל הכיף והמרצים כולם ככולם מצויינים
רועי אחלה בן אדם , יחס אדיב ונחמד מאוד
כייף ללמוד אצןו ולעבוד איתו
ישר כח
 מרצים מעולים
שירת ואיכות מקצועינים
כל הכבוד - תודה רבה
 
 פאזל תקשורת היקרים :
נהנתי עד כה מאוד מהקורס שבראושו עומד רועי יהלום היקר
על יחס חם ואכפתיות ומקצעיות
על המרצים :
איתי הל - אור: בחור אינטלגנטי , כרייזמתי ומוכשר
למדתי המון ונהנתי המון בשיעורי שיווק הנדל"ן של איתי
צחי קווטנסקי אדם מעניין ומרתק מעביר את החומר הנלמד בצורה מדהימה וסוחפת
ניכר עליו שהוא מכיר את שוק הנדל"ן ומשרה אמינות - יש המון מה ללמוד ממנו
ד"ר גבריאל רעם - מקצוען ומעניין
עו"ד רחלי שור - מדהימה מדהימה מדהימה .
אשמח להמליץ עליכם לכל חבריי ומכריי
מספר הנייד שלי : 052....... 
 
 הקורס מאורגן ומתוכנן ומנוהל למופת
קשר ישיר ומתמיד , דאגה לפרטים הקטנים ביותר
המרצים ברמה גבוה ביותר הן בידע והן בהעברת החומר
מאוד מאוד מרוצה
כל הכבוד והערכה 

לפאזל תקשורת היקרים ולמר רועי יהלום היקר מנהל הקורס
ברצוני להודות לך על הקורס המקצועי שסיימתי אצלך בחודש ינואר 2011
היחס המדהים שקיבלתי עוד בזמן הבירור וההתלבטות לא הותירה ספקות לגבי ההרשמה אצלכם
 תמיד היית זמין וסבלני לענות על כל שאלה ,
דאגת למרצה מקצועית ביותר עו"ד אסתי שמאמה שבזכותה עברנו בהצלחה את המבחן
 דאגת להסעה מרוכזת למבחן שהתקיים בת"א ולא רק שאיחלת לכולנו הצלחה אלא דאגת לחלק לנו שוקולד אישי לדרך.......
על הכל תודה רבה רבה  ,
אין ספק שאמליץ בחום על פאזל תקשורת שבבעלותך            
יישר כוח

077-4140429 

NTT - בניית אתרים וניהול תוכן

כל הזכויות שמורות ©

BetaGroup - עיצוב אתרים